Tag: Cài đặt phần mềm

Dễ dàng mang tính năng Always-on trên Galaxy S7, LG G5 lên thiết bị Android khác

Always-on là gì? Nó có chức năng gì? Và chỉ có sở hữu một chiếc Galaxy S7 hay LG G5 mới sử dụng được tính năng hay sao? Để có thể hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây. Galaxy S7 có thể chống bụi, nước gần như tuyệt đối Những