Tag: iphone se 4 inch

iPhone SE 4 inch: Khởi đầu không như mơ

iPhone SE 4 inch Dù được dự báo từ trước, nhưng sự ảm đạm bất ngờ sau hai ngày các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc chính thức mở bán iPhone SE 4 inch khiến chúng ta đặt câu hỏi: Phải chăng Apple đã quá bảo thủ? Với màn hình kích thước 4 inch,  iPhone SE có thiết kế