Tag: khác nhau

Làm sao để phân biệt khi iPhone 7 có tới 2 màu đen khác nhau?

Người dùng luôn mong chờ những thay đổi trên iPhone 7. Trong đó có cả về màu sắc. Họ luôn chờ đợi iPhone 7 có thêm những sắc màu mới để thêm sự lựa chọn. Nhưng sự lựa chọn đó sẽ bối rối khi mà Apple đã trang bị 2 phiên bản màu đen cho