Tag: kích thuớc iphone 7

So kích thước iPhone 7 với iPhone 6S

So kích thước iPhone 7 với iPhone 6S Vào dịp tháng 9/2016 hãng sẽ giới thiệu chiếc điện thoại phiên bản tiếp theo của dòng sản phẩm iPhone với tên gọi iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Nhiều thông tin cho rằng kích thuớc iPhone 7 sẽ có sự thay đổi lớn , cụ thể ra sao chúng ta hãy cùng xem bài viết