Tag: mạ vàng

iPhone 7 mà có vỏ được mạ vàng thì sẽ ra sao?

iPhone 7 sẽ được hứa hẹn rất nhiều tính năng, cấu hình nổi bật. Một trong những sự thay đổi về cấu hình có phải là vỏ của iPhone 7 sẽ được mạ vàng không? Nếu điều đó có hay không trở thành hiện thực thì chúng ta sẽ vẫn cùng nhau tìm hiểu về