Tag: motorola moto 360 sport

Motorola Moto 360 Sport nay đã rẻ hơn tới 100$

Vài tháng trước, khi xem xét lại chiếc Motorola Moto 360 Sport, chúng ta thấy rằng nó hơi đắt một chút so với những gì mà nó mang lại. Kể từ đó, bản thân chiếc đồng hồ thông minh đã không hề thay đổi, nhưng giá của nó thì có: Amazon và Best Buy bây