Tag: nút home

Nếu iPhone 7 loại bỏ nút home thì sẽ có những biến động gì? (2)

Vấn đề về iPhone 7 gần đây rất là hot, đặc biệt là biến mất của nút home. Cũng được đăng trên những mặt báo xoay quanh các vấn đề của iPhone 7. Thật ra nó đã được nghĩ trước khi iPhone 6 ra đời. Chưa biết được iPhone 7 khi mới ra mắt có