Tag: phần mềm android

Samsung đạt doanh số cao trên toàn cầu

Vừa qua, Samsung đã tổ chức một hội nghị, Samsung cũng bày tỏ rằng trong tương lai sẽ tạo ra nhiều ứng dụng tối ưu khác cho máy của mình, không chỉ riêng một phần mềm Android. Vì sao các nhà phát triển nên đầu tư vào Samsung? Đơn giản là vì Samsung hiện là