Tag: so sánh điện thoại

So thử một số ảnh chụp từ Galaxy S7, iPhone 6s và Xiaomi Mi 5

Nhìn vào bảng so sánh ta thấy được sự khác nhau rõ nhất nằm ở chỗ độ phân giải khi mà SamSung Galaxy S7 với độ phân giải 12MP, chống rung quang học, còn chiếc Xiaomi Mi 5 với độ phân giải tận 16 MP, hỗ trợ cả khả năng chống rung quang học bốn